Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radziłowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Radziłowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Radziłowie

z dnia 5 października 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Radziłowie

bez głosowania
w okręgu wyborczym nr
2

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Radziłowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Radziłowie obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Radziłowie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 2 głosowania w wyborach do Rady Gminy w Radziłowie nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

 

z listy nr 14 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018

1)    BORAWSKI Jan

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Radziłowie

Maria Ekstowicz