Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów z dnia 18 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy  Radziłów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje-Awissa, Szlasy, SzyjkiŚwietlica wiejska, Łoje-Awissa 1, 19-213 Radziłów
2Glinki, MikutyŚwietlica wiejska, Glinki, 19-213 Radziłów
3Słucz, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Wiązownica, Zakrzewobyła Filia nr 1 Biblioteki Samorządowej, Słucz 82, 19-213 Radziłów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4Borawskie-Awissa, Czerwonki, Janowo, Kieljany, Konopki-Awissa, Kownatki, KramarzewoSzkoła Podstawowa, Kramarzewo 1, 19-213 Radziłów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5Klimaszewnica, SośniaSzkoła Podstawowa, Klimaszewnica 41, 19-213 Radziłów
6Mścichy, Święcieninbyła Szkoła Podstawowa, Mścichy 33, 19-213 Radziłów
7Karwowo, Okrasin, OstrowikŚwietlica wiejska, Karwowo, 19-213 Radziłów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8Radziłów, Radziłów-Kolonia, Brodowo, Dębówka, Dusze, Konopki, Racibory, WypychyBiblioteka Samorządowa w Radziłowie, Plac 500 – lecia 15, 19-213 Radziłów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy  Radziłów najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy  Radziłów

Krzysztof Milewski