Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów informuje, że trwa realizacja zadania pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W zawiązku z powyższym, wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby zainstalować kolektor słoneczny na swoim budynku mieszkalnym, a jeszcze nie dokonały zapisu, proszone są o niezwłoczny kontakt pod numerem telefon 86 2737115 oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5.

Poniżej przestawiamy dostępne zestawy kolektorów słonecznych:

ZestawWartość kolektoraWkład mieszkańca
Kolektor próżniowy  zasobnik 300l, bez konstrukcji wsporczej18 723,684 884,24
Kolektor próżniowy zasobnik 300l, konstrukcja wsporcza19 723,685 143,50
Kolektor próżniowy zasobnik 500l, konstrukcja wsporcza20 723,685 402,76

 

Wpłat należy dokonywać na konto gminy do dnia 15 października 2018 r.

Montaż kolektorów nastąpi do 26 października 2018 r.