Informacja

Urząd Gminy Radziłów informuje, iż do 29.08.2018 (środa) rolnicy, którzy złożyli wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2018 roku i do tej pory nie podpisali protokołu powinni stawić się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy celem podpisania protokołu suszowego.