11 marca 2018 roku – Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć wszystkim Paniom i Panom Sołtysom wyrazy szacunki i uznania.

Niech wzajemna współpraca z mieszkańcami i władzami samorządu przynosi Państwu radość i motywację do realizacji nowych wyzwań na rzecz społeczności lokalnej.

Przewodnicząca Rady Gminy Radziłów

  Elżbieta Klimaszewska

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski