Podział Gminy Radziłów na stałe obwody oraz na okręgi wyborcze.

1 marca Rada Gminy Radziłów podjęła uchwałę nr XLV/284/18 w sprawie podziału Gminy Radziłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz uchwałę nr XLV/285/18 w sprawie podziału Gminy Radziłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Podział Gminy Radziłów  na stałe obwody głosowania

Nr obwodu
głosowania
Granice obwoduSiedziba obwodowej komisji
wyborczej
1Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje-Awissa, Szlasy, SzyjkiŁoje –Awissa – świetlica wiejska
2Glinki, MikutyGlinki – świetlica wiejska
3Słucz, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo-Szlacheckie, Wiązownica, ZakrzewoSłucz- była Filia nr 1 Biblioteki Samorządowej
4Borawskie-Awissa, Czerwonki, Janowo, Kieljany, Konopki-Awissa, Kownatki, KramarzewoKramarzewo- Szkoła Podstawowa
5Klimaszewnica, SośniaKlimaszewnica- Szkoła Podstawowa
6Mścichy, ŚwięcieninMścichy- była Szkoła Podstawowa
7Karwowo, Okrasin, OstrowikKarwowo- świetlica wiejska
8Radziłów, Radziłów-Kolonia, Brodowo, Dębówka, Dusze, Konopki, Racibory, WypychyBiblioteka Samorządowa w Radziłowie

Podział Gminy Radziłów na okręgi wyborcze

Numer
okręgu
Granice okręgu Liczba
mieszkańców
w okręgu
1
Liczba radnych
wybieranych
w okręgu 
1Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje-Awissa, Szlasy, Szyjki4201
2Brodowo, Dębówka, Dusze, Konopki, Racibory, Wypychy2861
3Słucz4061
4Glinki, Mikuty2631
5Rydzewo-Pieniążek. Rydzewo-Szlacheckie, Wiązownica, Zakrzewo4091
6Klimaszewnica numery 1-832831
7Klimaszewnica numery 84-186, Sośnia2681
8Karwowo2531
9Radziłów ul. Gęsia, ul. Grzybowa,    ul. Gumienna, ul. Kościelna, ul. Krótka, ul. Ogrodowa,
ul. Szczuczyńska, Plac 500-lecia
3301
10Radziłów ul. A. Mickiewicza, ul. Łomżyńska, ul. Nadstawna, Radziłów-Kolonia3161
11Radziłów ul. Bargłówek, ul. Długa, ul. Karwowska, ul. Piękna, ul. Pogodna, ul. Sadowa, ul. Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Szkolna4321
12Borawskie –Awissa, Czerwonki, Janowo3191
13Kieljany, Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo3291
14Mścichy. Święcienin4001
15Okrasin, Ostrowik2441
                               Ogółem 4958   15