POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2017

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE OSOBY ZAINTERESOWANE OTRZYMYWANIEM POMOCY W FORMIE  PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH POWINNY ZGŁOSIĆ SIĘ DO OŚRODKA CELEM ZŁOŻENIA STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA!