radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

 
Czytanie to męska rzecz

Biblioteka Samorządowa w Radziłowie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy, a w szczególności dzieci i rodziców na akcję plenerową pod hasłem "Czytanie to męska rzecz!" promującą ogólnopolską kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom". Czytanie odbędzie się w piatek 27 maja o godz. 11:00 w parku przy Urzędzie Gminy.

 

Dofinansowanie na drogę do pól i łąk w Rydzewie Szlacheckim.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Przebudowy drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1822B - do pól i łąk w obrębie msc. Rydzewo Szlacheckie w km 0+000 - 0+590 Gmina Radziłów otrzymała dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Powołanie Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Radziłowie

Od 01 maja 2016 roku zarządzeniem Wójta Gminy Radziłów na funkcję Dyrektora Biblioteki Samorządowej w Radziłowie została powołana Pani Katarzyna Wysocka zam. Słucz.

Pani Dyrektor życzymy sukcesów na nowej drodze rozwoju zawodowego, mądrości i wytrwałości w podejmowaniu codziennych decyzji służących społeczności lokalnej.

Gminny Dzień Dziecka

Ekoligiczny piknik rodzinny

Euopejski tydzień sportu

Zamówienie Nr 51369 - 2016 z dnia 2016-05-10 - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych oraz remontu pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacją sanitarną w Szkole Podstawowej w Radziłowie.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Pochylnia dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi przy Szkole Podstawowej w Radziłowie, ul. Sportowa 1; 19-213 Radziłów: wykonanie fundamentów pod schody oraz pod podjazd oraz murków ograniczających pod balustrady, wykonanie schodów zewnętrznych, wykonanie zadaszenia nad wejściem, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, montaż nowej ślusarki - balustrady i pochwyty, wykonanie nowych dojść do projektowanych schodów oraz pochylni, montaż nowych przeszklonych drzwi wejściowych z PCV. b) Remont pomieszczeń sanitarnych i instalacji sanitarnych w Szkole Podstawowej w Radziłowie, ul. Sportowa 1; 19-213 Radziłów

Ogłoszenie

Szanowni rolnicy

Informujemy, że z końcem kwietnia bieżącego roku zakończyła swoją działalność komisja powołana w Urzędzie Gminy Radziłów na potrzeby szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

Oszacowano szkody powstałe w 11 gospodarstwach rolnych o łącznej powierzchni upraw dotkniętych przymrozkami ok. 263 ha. Wartość strat wyniosła 305.174 zł

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów na terenie województwa podlaskiego zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących, metodą zrzutów z samolotów,

w planowanym terminie: 9 maja – 14 maja 2016 r.

Młodzież Zapobiega Pożarom

27 kwietnia w Szczuczynie odbyły się eliminację wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, naszą gminę reprezentowała uczennica klasy II Gimnazjum w Radziłowie – Karolina Karwowska, która zajęła III miejsce. Gratulujemy wiedzy pożarniczej i życzymy dalszych sukcesów.

Dzień Strażaka

W środę 4 maja br. jednostka OSP i MDP Radziłów obchodziła święto swojego patrona św. Floriana. Uroczystości rozpoczęła Masz Święta w Kościele parafialnym pw. Św. Anny w Radziłowie. Następnie dalsza część uroczystości odbyła się na placu przed strażnicą, w której członkowie MDP złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar.

ŻYCZENIA

Z okazji Dnia Strażaka składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

Życzę niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, wyrozumiałości najbliższych oraz wiele satysfakcji z pracy i służby na rzecz społeczeństwa lokalnego. Niech pomyślność towarzyszy Wam każdego dnia.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Dofinansowanie OSP

Sejmik Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Radziłów pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w kwocie 3.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej dla strażaków z OSP Radziłów, Klimaszewnica i Słucz

Pożar w szkołach na terenie Gminy Radziłów

W dniach 27 kwietnia br. odbyła się Inspekcja Gotowości Operacyjnej Jednostki OSP KSRG Klimaszewnica, a dzień później tj. 28 kwietnia w OSP KSRG Radziłów. Pierwszego dnia do ćwiczeń przystąpiła jedna jednostka OSP Klimaszewnica pod nadzorem kpt. mgr Zdzisław Zaborowski zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z PSP Grajewo została ewakuowana Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy. Drugiego dnia 2 zastępy OSP KSRG Radziłów pod nadzorem mł. bryg. mgr inż. Kazimierza Golubiewskiego Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej oraz kpt. mgr Zdzisława Zaborowskiego z-cy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z PSP Grajewo prowadziły akcje ratowniczo – gaśniczą na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radziłowie.

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RADZIŁÓW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Białymstoku Uchwałą Zarządu nr 95/2016 z dnia 24.02.2016 r. przyznał dla Gminy Radziłów dotację w kwocie 31.809,00 zł na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radziłów.

Wnioski o dofinasowanie wykonywania prac związanych z odbiorem, transportem odpadów azbestowych do miejsc unieszkodliwiania odpadów przyjmowane są przez cały rok w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500- lecia 14 , 19-213 Radziłów, pokój nr 3 codziennie w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:45.

   
1-15 z 1223 Następna strona >>

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytuďż˝y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11