Bal charytatywny

Chcesz poczuć klimat muzyki lat 80 i 90 – tych
Wywijać piruety w rytmie
największych hitów tamtych lat?
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ćwiczenia naszych strażaków

21 października w Klimaszewnicy oraz 23 października w Radziłowie odbyły się jesienne przeglądy gotowości bojowej jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG). Przegląd obejmował sprawdzanie stanu sprzętu i wyposażenia strażaków ochotników, jak również kontrola wyszkolenia strażaków w działaniach ratowniczych, które polegały na symulacji wystąpienia pożaru w szkołach (SP Klimaszewnica, SP oraz Gimnazjum w Radziłowie).

Nowe miejsce spotkań w Karwowie

Za świetlicą wiejską w Karwowie powstaje miejsce wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Gmina wykonała dwa skwery z dostępem do rzeki. Na jednym z nich powstaje plac zabaw.

Gmina dba o bezpieczeństwo mieszkańców Klimaszewnicy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz Wójt Gminy Radziłów wybudowali chodnik o długości 1200 m w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 w miejscowości Klimaszewnica.

Wartość zadania 276 800,00 zł w tym dotacja Gminy Radziłów 138.400,00 zł. 

Zakończono II Etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin wraz z odbudową nawierzchni

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Okrasin" w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy-Okrasin-Ostrowik – Etap II” zrealizowane w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno–ściekowej.

Debata społeczna

 2 października 2014r. w Centrum Kultury w Radziłowie odbyła się debata społeczna pn. "Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych na terenie gminy Radziłów", poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Radziłów. W debacie udział wzięli goście zaproszeni w osobach: przedstawiciel Narodowego Parku Biebrzańskiego, przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej - zastępca komendanta PSP Arkadiusz Lichota, dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie - Bohdan Chorosz, prezes Banku Spóldzielczego w Jedwabnem - Marian Chrzanowski, Wójt Gminy Radziłów - Robert Ziemkiewicz oraz radny Sejmiku Województwa Podlaskiego - Mieczysław Bagoński. W spotkaniu również udział wzięli dyrektorzy szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu Gminy Radziłów, młodzież gimnazjalna oraz inne osoby zainteresowane.

Poczytać każdy może...

 Biblioteka Samorządowa w Radziłowie serdecznie zaprasza wszystkich do bezpłatnego korzystania z czasopism prenumerowanych przez bibliotekę. Dla dzieci i młodzieży polecamy : " Abecadło", "Kumpel", "Nasza Biebrza" i "Victor Gimnazjalista", zaś dla dorosłych takie tytuły jak: " Poradnik Domowy", "Trendy - magazyn", "Gazeta Polska", "Moja Kuchnia", "Diana robótki ręczne", "Mój Piękny Ogród", "Inżynier budownictwa", "Biebrzańskie Wieści", "Biblioteka w szkole", "Wiadomości Rolnicze" oraz "Kontakty". Serdecznie zapraszamy.

Trening piłki nożnej

W piątek oraz sobotę o godz. 18:00 odbyły się pierwsze treningi piłki nożnej dzieci i młodzieży. 

W trosce o bezpieczeństwo strażaków

Wójt Gminy Radziłów pozyskał środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dzięki którym możliwy był zakup 4 sygnalizatorów bezruchu z czujnikiem temperatury. Powyższy sprzęt dołączył do wyposażenia...

Bezpłatne zajęcia w Centrum Kultury w Radziłowie

Biblioteka Samorządowa w Radziłowie serdecznie zaprasza na bezpłatne zajęcia:

- aerobiku w każdy czwartek o godz. 19 (pierwsze spotkanie 11 września 2014r.)

- karate w każdy piatek w godz. 16:00-17:00 I grupa (6-11 lat) i 17:00-18:00 II grupa (12-16 lat), pierwsze spotaknie 12  września  2014r.

- ćwiczeń usprawniających w każdą środę o godz. 20:00.

Zajęcia będą odbywały się w Centrum Kultury w Radziłowie. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji można uzyskać w bibliotece lub pod numerem telefonu: 86 273 60 24.

Nowe komputery w bibliotece

Dzięki udziałowi gminy w projekcie pn. „Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów” finansowanym ze środków Unii Europejskiej i realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Biblioteka Samorządowa w Radziłowie otrzymała 12 nowych zestawów komputerowych wraz z 5-letnim bezpłatnym dostępem do Internetu.

Zapraszamy 14 września do Szepietowa

Już po raz kolejny kukurydza będzie pełniła główną rolę na polach doświadczalnych w Szepietowie. 14 września Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy organizuje Podlaski Dzień Kukurydzy.

Nowy sprzęt dla OSP
Wójt Gminy Radziłów pozyskał środki na zakup dodatkowego wyposażenia dla jednostek należących do KSRG OSP z terenu Gminy Radziłów.
Jednostka KSRG OSP Radziłów otrzymała...
Trening piłki nożnej

Wójt Gminy Radziłów serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na pierwszy trening piłki nożnej, który odbędzie się w 5 września (piątek) o godz. 18:00 na stadionie w Radziłowie. Zajęcia sportowe będzie prowadził trener piłki nożnej I klasy trenerskiej

Gmina Radziłów przyjazna osobom niepełnosprawnym

Zakupiono 17 - osobowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków pochodzących w 80% z PFRON-u pozyskanych przez Gminę Radziłów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" obszaru D. Pojazd będzie wykorzystywany codziennie do dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziłów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

   
1-15 z 992 Następna strona >>

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytuły

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11