radzilow.pl X
 
Podziękowanie

 Szanowni Państwo!

    Dziękuję Państwu za współpracę, za 20 lat mojej pracy w Urzędzie Gminy Radziłów, w tym dwie kadencje wójta.

    Nie pozostaję na stanowisku urzędniczym, żeby nowe władze gminy mogły pracować w spokoju dla dobra i rozwoju Naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku

Robert Ziemkiewicz

 

Nowe boisko w Radziłowie

W ramach zadania został wykonany: kort tenisowy z możliwością adaptacji na boisko do siatkówki wraz ze ścianką treningową; boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (tartan): piłka ręczna, koszykówka; urządzenia lekkoatletyczne takie jak: rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, skocznia do skoku w dal i trójskoku; kanalizacja deszczowa.

Wartość zadania 850.085,00zł, w tym środki pozyskane 665.186,00zł.

Akcja Czujka w każdym domu

W miesiącu październiku 2014 r. w ramach ogólnowojewódzkiej akcji „Czujka w każdym domu” rozpoczął się montaż czujek dymu i czujników tlenku węgla w wybranych mieszkaniach osób objętych opieką społeczną na terenie województwa podlaskiego.

Turniej piłki nożnej

W niedziele odbył się turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Radziłów, w turnieju wzięło udział 12 drużyn. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, natomiast drużyny zwycięskie dodatkowo puchary.

Wyprawka szkolna

Informujemy, iż od 14 listopada w kasie Urzędu Gminy wypłacany będzie zwrot zakupu podręczników szkolnych - "Wyprawka szkolna".

11 listopada
Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radziłowie i Słuczu

 W ramach zadania „Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radziłowie i Słuczu” zostały rozbudowane place zabaw.

Oddziały przedszkolne w tych szkołach zostały wyposażone w meble, urządzenia agd, rtv, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne.

 

„Nowa droga w Glinkach”

Powiat grajewski oraz Gmina Radziłów wspólnie wykonali odcinek nawierzchni bitumicznej w miejscowości Glinki.

Wartość zadania – 184 200,00 zł., w tym udział Gminy Radziłów – 92 100,00 zł
 

Ćwiczenia naszych strażaków

21 października w Klimaszewnicy oraz 23 października w Radziłowie odbyły się jesienne przeglądy gotowości bojowej jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG). Przegląd obejmował sprawdzanie stanu sprzętu i wyposażenia strażaków ochotników, jak również kontrola wyszkolenia strażaków w działaniach ratowniczych, które polegały na symulacji wystąpienia pożaru w szkołach (SP Klimaszewnica, SP oraz Gimnazjum w Radziłowie).

Nowe miejsce spotkań w Karwowie

Za świetlicą wiejską w Karwowie powstaje miejsce wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Gmina wykonała dwa skwery z dostępem do rzeki. Na jednym z nich powstaje plac zabaw.

Gmina dba o bezpieczeństwo mieszkańców Klimaszewnicy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz Wójt Gminy Radziłów wybudowali chodnik o długości 1200 m w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 w miejscowości Klimaszewnica.

Wartość zadania 276 800,00 zł w tym dotacja Gminy Radziłów 138.400,00 zł. 

Zakończono II Etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin wraz z odbudową nawierzchni

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Okrasin" w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy-Okrasin-Ostrowik – Etap II” zrealizowane w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno–ściekowej.

Debata społeczna

 2 października 2014r. w Centrum Kultury w Radziłowie odbyła się debata społeczna pn. "Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych na terenie gminy Radziłów", poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Radziłów. W debacie udział wzięli goście zaproszeni w osobach: przedstawiciel Narodowego Parku Biebrzańskiego, przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej - zastępca komendanta PSP Arkadiusz Lichota, dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie - Bohdan Chorosz, prezes Banku Spóldzielczego w Jedwabnem - Marian Chrzanowski, Wójt Gminy Radziłów - Robert Ziemkiewicz oraz radny Sejmiku Województwa Podlaskiego - Mieczysław Bagoński. W spotkaniu również udział wzięli dyrektorzy szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu Gminy Radziłów, młodzież gimnazjalna oraz inne osoby zainteresowane.

Poczytać każdy może...

 Biblioteka Samorządowa w Radziłowie serdecznie zaprasza wszystkich do bezpłatnego korzystania z czasopism prenumerowanych przez bibliotekę. Dla dzieci i młodzieży polecamy : " Abecadło", "Kumpel", "Nasza Biebrza" i "Victor Gimnazjalista", zaś dla dorosłych takie tytuły jak: " Poradnik Domowy", "Trendy - magazyn", "Gazeta Polska", "Moja Kuchnia", "Diana robótki ręczne", "Mój Piękny Ogród", "Inżynier budownictwa", "Biebrzańskie Wieści", "Biblioteka w szkole", "Wiadomości Rolnicze" oraz "Kontakty". Serdecznie zapraszamy.

Trening piłki nożnej

W piątek oraz sobotę o godz. 18:00 odbyły się pierwsze treningi piłki nożnej dzieci i młodzieży. 

   
1-15 z 1001 Następna strona >>

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytuły

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11