radzilow.pl X
 
Informacja

Urząd Gminy Radziłów informuje, iż według najnowszych wytycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2015 roku Gminne Komisje powołane do szacowania szkód z tytułu suszy będą w protokołach szacowania szkód uwzględniać wszystkie uprawy będące jeszcze w okresie wegetacji. Natomiast jeżeli chodzi o trawy , szacowaniem objęty zostanie również III pokos traw ( jeżeli prowadzony jest w gospodarstwie trzykośny system użytkowania użytków zielonych i traw na gruntach ornych). Podjęto również decyzję o możliwości szacowania szkód w uprawie kukurydzy na zielonkę również na glebach I kategorii.

OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY RADZIŁÓW - Wyniki

W dniu 23 sierpnia odbył się mecz Piłki Nożnej. 77 zawodników stworzyło 10 zespołów, by walczyć o Puchar Wójta Gminy Radziłów w Otwartym Turnieju Piłki Nożnej.

W wyniku losowania drużyny podzielone zostały na dwie grupy, w których rywalizowały systemem "każdy z każdym". 23 sierpnia od 13.00 do 19.30 rozegrano 24 spotkania. Mecze trwały 2 x 7 min.

Nowy sprzęt dla naszych OSP

Jednostki OSP z terenu Gminy Radziłów wzbogaciły się o nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Jednostka OSP Radziłów otrzymała:

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie informuję, że od 1 sierpnia 2015r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok 2015/2016.

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie od dnia 1 sierpnia do 31 października 2015r. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.45.

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego – nowy okres zasiłkowy 2015/2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie informuje, iż od dnia 1 września do 30 listopada 2015r. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016.

Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.45.

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia - czynniki ryzyka.

Program Profilaktyki Gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną - wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę - prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania /odpluwania/ głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Kropelki z zawartymi prątkami unosząc się w powietrzu, mogą dostać się do płuc kolejnych ludzi wraz z wdychanym powietrzem. Jeden nieleczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 ludzi. Chory prawidłowo leczony już po miesiącu przestaje być zaraźliwy dla otoczenia.

Zarządzenia Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego

W celu umożliwienia mieszkańcom gmin położonych w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego, dojazdu do swoich nieruchomości drogami wewnętrznymi Parku, wydane zostało zarządzenie nr 12/2015 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie udostępniania kluczy do szlabanów zamykających drogi wewnętrzne Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dodatkowo, w związku z poważną suszą, która dotyka nasz region, Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego umożliwił zakup biomasy kosztem nabywcy z łąk w użytkowaniu wieczystym Biebrzańskiego Parku Narodowego i na gruntach stanowiących własność Parku przez zainteresowane osoby. Zasady zakupu określa Zarządzenie 13/2015 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży biomasy pozyskiwanej kosztem nabywcy z gruntów Biebrzańskiego Parku Narodowego.

OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

WÓJT GMINY RADZIŁÓW
SERDECZNIE ZAPRASZA NA OTWARTY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

Turniej Piłki Nożnej to sportowe wydarzenie i świetny pomysł na zagospodarowanie wolnego czasu, wyłonienie najlepszych drużyn turnieju oraz sportowa promocja Gminy Radziłów.

23 sierpnia 2015 r.
Stadion Piłkarki w Radziłowie godzina 13.00

Komunikat

Komunikat z dnia 9 sierpnia 2015 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczeniu i poborze energii elektrycznej na polecenie OSP.

   
1-10 z 1102 Następna strona >>

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytuďż˝y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11