radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

 
ŻYCZENIA

Z okazji Dnia Strażaka składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

Życzę niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, wyrozumiałości najbliższych oraz wiele satysfakcji z pracy i służby na rzecz społeczeństwa lokalnego. Niech pomyślność towarzyszy Wam każdego dnia.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Dofinansowanie OSP

Sejmik Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Radziłów pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w kwocie 3.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej dla strażaków z OSP Radziłów, Klimaszewnica i Słucz

Pożar w szkołach na terenie Gminy Radziłów

W dniach 27 kwietnia br. odbyła się Inspekcja Gotowości Operacyjnej Jednostki OSP KSRG Klimaszewnica, a dzień później tj. 28 kwietnia w OSP KSRG Radziłów. Pierwszego dnia do ćwiczeń przystąpiła jedna jednostka OSP Klimaszewnica pod nadzorem kpt. mgr Zdzisław Zaborowski zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z PSP Grajewo została ewakuowana Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy. Drugiego dnia 2 zastępy OSP KSRG Radziłów pod nadzorem mł. bryg. mgr inż. Kazimierza Golubiewskiego Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej oraz kpt. mgr Zdzisława Zaborowskiego z-cy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z PSP Grajewo prowadziły akcje ratowniczo – gaśniczą na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radziłowie.

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RADZIŁÓW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Białymstoku Uchwałą Zarządu nr 95/2016 z dnia 24.02.2016 r. przyznał dla Gminy Radziłów dotację w kwocie 31.809,00 zł na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radziłów.

Wnioski o dofinasowanie wykonywania prac związanych z odbiorem, transportem odpadów azbestowych do miejsc unieszkodliwiania odpadów przyjmowane są przez cały rok w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500- lecia 14 , 19-213 Radziłów, pokój nr 3 codziennie w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:45.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Zespół w Białymstoku
Data i godzina wydania:  godz. 10:06 dnia 22.04.2016
Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 00:00 dnia 23.04.2016 do godz. 08:00 dnia 23.04.2016
Obszar: woj. podlaskie

Zagłosuj na Rajd Szlakiem 10. Pułku Ułanów Litewskich z 1939

Kandydatem do Nagrody Podlaska Marka jest Rajd Szlakiem 10. Pułku Ułanów Litewskich z 1939. Na głosujących czekają nagrody rzeczowe

Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

„Junior Sport”

Wójt Gminy Radziłów podpisał porozumienie z Podlaską Federacją Sportu na realizację zajęć sportowych pod nazwą „Rozwijanie sportu dzieci i młodzieży realizowanych w ramach projektu „Junior Sport” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Podlaskiego.

Dofinansowanie z PFRON

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z dnia 27 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 12 kwietnia 2016 r. przyznał Gminie Radziłów dofinansowanie do 50% wartości zadania w wysokości 75.000 zł

Rękodzieło uczniów

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy uwielbiają rękodzieło. Po warsztatach ozdób wielkanocnych, które odbyły się w marcu, młodzież ponownie w dniu 15 kwietnia 2016r zebrała się na zajęciach. Dziewczęta haftowały haftem krzyżykowym, natomiast chłopcy ozdabiali słoje sznurkiem.

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Ogłoszenie

Szanowni rolnicy

Urząd Gminy Radziłów informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach ozimych w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Powołana komisja będzie dokonywała oszacowywania szkód w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć do Urzędu Gminy Radziłów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (86) 273 71 12.

Młodzież zapobiega pożarom

W dniu 08 kwietnia 2016 r. w Grajewie przeprowadzone zostały powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju wzięło udział 36 osób - dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu grajewskiego – zwycięzcy i laureaci etapu gminnego.

Szkolenia dla rolników

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w kwietniu br. na terenie naszej gminy prowadzi cykl bezpłatnych szkoleń. Zainteresowani udziałem w szkoleniach proszeni są o kontakt z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Grajewie.

Punkt przyjęć interesantów dzielnicowego gminy Radziłów.

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2016 r. zostaje uruchomiony punkt przyjęć interesantów dzielnicowego gminy Radziłów.

   
1-15 z 1212 Następna strona >>

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytuďż˝y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11