radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

 
Informacja w sprawie spotkania rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W imieniu Wicewojewody Podlaskiego Jana Zabielskiego uprzejmie informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2016 r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się spotkanie rolników zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej z Panem Krzysztofem Jurgielem - Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Biebrzańskie Sianokosy 2016
Biebrzańskie Sianokosy 2016 już 10 września
Wszystkich chętnych do zabawy na świeżym powietrzu Biebrzański Park Narodowy i gmina Trzcianne zapraszają na XV Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”. Dobra zabawa i sportowa rywalizacja gwarantowane, ale oprócz zawodów przewidziane są również liczne atrakcje „sceniczne”. Zapraszamy gorąco do udziału w koronnej konkurencji mistrzostw - zawodach o tytuł Mistrza Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk. Nowością będzie dodatkowy konkurs dla zawodników „Wykosić wiedzą” dotyczący zagadnień związanych z ochroną biebrzańskich łąk (szczegóły w Regulaminie Mistrzostw).

 

Ostrzeżenie przed opłatami

Ministerstwo Rozwoju przypomina o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Jest to związane z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG - odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do "CEIDG".

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

STYPENDIA SZKOLNE

W okresie od 1 do 15 września br. rodzice, opiekunowie uczniów szkół podstawowych,   gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres roku szkolnego 2016/17. Wnioski należy składać w  pok. nr 10 (I piętro budynku UG Radziłów).

 

 

Oferta pracy na stanowisku Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Radziłów
ogłasza nabór na  wolne stanowisko
Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie uprzejmie zaprasza hodowców świń na spotkanie szkoleniowo-informacyjne poświęcone aktualnej sytuacji związanej z występowaniem zagrożenia obszaru powiatu grajewskiego afrykańskim pomorem świń (ASF), w tym przestrzegania profilaktyki w hodowli i obrocie handlowym. Spotkanie odbędzie się w dn. 17.08.2016 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grajewie, ul. Konopska 64

Europejski staż ? Twoja inwestycja w przyszłość

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Europejski staż – Twoja inwestycja w przyszłość”

Termin realizacji projektu: 01.03.2016 – 31.07.2017

Wartość projektu: 1.301.738,90zł

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą:
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowywanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” do trzech  punktów wydawania posiłków tj. 

 

  1. Gimnazjum  w Radziłowie, ul. Szkolna 1, 19-213 Radziłów,
  2. Szkoła Podstawowa w Radziłowie, ul. Szkolna 1, 19-213 Radziłów,
  3. Szkoła Podstawowa w Słuczu, Słucz 114, 19-213 Radziłów
OGŁOSZENIE OTWARTE NABORU PARTNERA/PARTNERÓW

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr
RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16
Ogłaszający konkurs:
Gmina Radziłów, ul. Plac 500 – lecia 14, 19-213 Radziłów
NIP: 719-154-40-50 REGON: 450669737
Strona internetowa: http:/www.radzilow.pl

jako Wnioskodawcy (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

na nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, konkursie nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 na projekty w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przyczyniającej się do wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata, Wójt Gminy Radziłów, zawiadamia o unieważnieniu podmiotowego konkursu.

"Rodzice i dzieci segregują śmieci"

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 830 307,00 zł z PROW 2014-2020 na zadanie dotyczące „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych”. Wniosek złożony przez Gminę Radziłów zawiera plany przebudowy lub rozbudowy dróg w następujących miejscowościach: Czachy, Łoje-Awissa, Brodowo, Kownatki oraz Rydzewo Szlacheckie. Całkowita wartość operacji: 4 452 626,08 zł.

Dofinansowanie z Województwa Podlaskiego

Gmina Radziłów zakupiła 3 komplety ubrań specjalnych w ramach dotacji  Województwa Podlaskiego. Całkowity koszt zakupu wynosi 3.750,00 zł z czego 3.000,00 zł opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego, natomiast pozostałą kwotę stanowiły środki własne gminy. Zakupione ubrania zostaną przekazane dla jednostek OSP z Radziłowa, Słucza i Klimaszewnicy podczas festynu 24 lipca.

Karta Dużej Rodziny- informacja dla podmiotów

Przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny daje korzyści nie tylko    rodzinom, ale również wspierającym je instytucjom. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych. Przyczynia się to do zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy, pomaga kreować jej atrakcyjny wizerunek społeczny oraz wpływa na możliwość budowania długotrwałych relacji z klientami.

   
                          1-15 z 1231 Nastepna strona >>

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11