radzilow.pl X
 
Zapusty Radziłowskie

Oferta pracy na stanowisku Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie z dnia 2016-02-04

Wójt Gminy Radziłów

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie

Wystawa fotograficzna

Mecz sparingowy

W czwartek 28.01.2016 r. o godz. 11:00 w sali gimnastycznej w Radziłowie odbył się sparing pomiędzy uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum z Radziłowa, a uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum w Szczuczynie.

Oferta pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie

ogłasza nabór

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Oferta pracy

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

ogłasza nabór

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w referacie finansowym Urzędu Gminy Radziłów.

INSTALACJE OZE ORAZ OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE

Gmina Radziłów informuje, że prowadzona jest lista osób wyrażających chęć do zainstalowania w swoich gospodarstwach domowych instalacji OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Radziłowie uprzejmie prosi o zgłaszanie par małżeńskich, zamieszkałych na terenie gminy Radziłów, którym w 2016 roku przypada jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radziłowie lub telefonicznie pod numerem tel. (86) 273 65 00 w dniach i godzinach pracy urzędu

do dnia 14 lutego 2016 roku.

Dokonując zgłoszenia bardzo prosimy o podanie imion i nazwiska oraz miejsca zamieszkania małżonków.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2016 r., o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Ferie w naszych szkołach

W okresie ferii zimowych szkoły oraz świetlice wiejskie w naszej gminie prowadzą różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć w poszczególnych placówkach.

Turniej piłki nożnej

W czwartek 28 stycznia o godzinie 11:00 w sali gimnastycznej w Radziłowie odbędzie się turniej piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radziłowie. Młodzież rywalizować będzie z rówieśnikami ze Szczuczyna.

Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia turnieju i kibicowania dla naszej młodzieży.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 16 b i 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Ferie 2016 w bibliotece

w Bibliotece Samorządowej w Radziłowie

I tydzień

25.01 - 31.01 - konkurs plastyczny pt." Mój zimowy pejzaż" (prace można wykonywać dowolną metodą plastyczną w siedzibie biblioteki do 31.01)

...

Punkt pomocy prawnej

Z dniem 01 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W powiecie grajewskim utworzono dwa punkty, w których mieszkańcy regionu mogą bezpłatnie zasięgnąć opinii prawnika.

Ogłoszenie

Od dnia 14 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy Radziłów są do odebrania potwierdzone protokoły szacowania szkód poszkodowanym rolnikom, w gospodarstwach , w których komisje gminne dokonały lustracji i określiły zakres strat.

Zainteresownych odbiorem dokumentu prosimy o zgłaszanie się w dniach i godzinach pracy Urzędu.

   
1-15 z 1173 Następna strona >>

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytuďż˝y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11